Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Vježba operativnih članova DVD-a Koprivnica

U subotu, 24. travnja 2021. godine, unatoč aktualnoj pandemiji virusa Covid 19, operativni članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Koprivnica odradili su  vježbu provjere sprava na autocisterni. Potom su na vježbalištu unutar Kampusa uvježbavali rad s pumpom na auto cisterni i vitlom brze navale.
Odrađena je i vježba gašenja požara pomoću 1 C mlaza.
Tijekom vježbe koristili su  i izolacijske aparate za zaštitu dišnih organa koji su neophodni u prostoru sa smanjenim postotkom kisika.
Vježba je održana poradi stjecanja rutina operativnih članova za provođenje vatrogasne djelatnosti i djelovanja u slučajevima katastrofa i nesreća.

Pridržavajući se epidemioloških mjera te sukladno istima, vježba je odrađene  s manjim brojem operativnih članova Društva.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović