Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

OBAVIJEST

Temeljem prijava za pohađanje tečaja za zvanje vatrogasni časnik obavještavaju se svi kandidati da će TEČAJ ZAPOČETI 07. SIJEČNJA 2024. GODINE U 10:00 SATI U PROSTORIJAMA DVD KOPRIVNICA.

Svi kandidati popunjavaju UPISNICU kojoj prilažu potrebnu dokumentaciju:

 • uvjerenja, svjedodžbe ili diplome o završenom stupnju školovanja u građanstvu i
 • dosadašnja stečena vatrogasna zvanjima (čin) i zanimanja u vatrogastvu
 •  
 1. Tečaju mogu pristupiti kandidati na temelju čl.13. Pravilnika
 • sa završenom 3 i 4 god. SSS i 2 godine u zvanju vatrogasnog dočasnika I klase
 • kandidati sa, ili završenim stručnim ili sveučilišnim ili poslijediplomski studij

(bez obzira na završeni stručni ili sveučilišni studij, kandidat mora imati zvanje ispitani vatrogasac)

 • osobe koje imaju završenu SSS i prekvalifikaciju za prof. vatrog. ili vat. tehničara ne moraju polaziti tečaj njima se prizna prekvalifikacija i na pismeni zahtjev DVD-a dobivaju čin časnika
 •  
 1. Tečaj traje 100 nastavnih sati od čega 58 sati teorijskog dijela i 42 sata praktičnih vježbi.

Polaznici osposobljavanja za vrijeme trajanja tečaja moraju biti osigurani policom osiguranja.

 

 1. Svi kandidati moraju imaju važeći liječnički pregled spec. medicine rada

 

 1. Kandidati na predavanja dolaze u radnim vatrogasnim odorama, a na praktičnim vježbama moraju imati kompletnu zaštitnu opremu (zašt.odjelo, kaciga,čizme, rukavice, opasač)
 2. Postotak opravdanih izostanaka je max. 20 % od ukupne satnice trajanja osposobljavanja
 3. Ispit nakon predavanja i održanih praktičnih vježbi je u pismenom obliku i traje 90 min.
 4. Predavači iz svakog predmeta sastavljaju pitanja proporcionalno satnici pojedinog predmeta.
 5. Predavači će na kraju svakog predavanja obavijestiti polaznike o rasporedu narednih predavanja.
 6. Sve promjene i obavijesti vezano uz održavanje tečaja objavljivati će se na web stranici Vatrogasne zajednice Koprivničko – križevačke županije

 

 

Mole se svi kandidati koji su se prijavi za navedeni tečaj ( mogu doći i oni koji to nisu učinili, a imaju uvjete za pohađanje tečaja) da na sastanak u nedjelju donesu uvjerenje o stjecanju zvanja vatrogasni dočasnik I. klase, upisnicu za pohađanje tečaja (obavljena na web stranici VZŽ) , te ukoliko posjeduju važeće liječničko uvjerenje.

 

 

                                               VZŽ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA