Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Program osposobljavanja vatrogasaca u razdoblju 2021. – 2024. - OKFŠ

Poštovani,

U privitku su Program osposobljavanja vatrogasaca u razdoblju 2021. – 2024. godina sredstvima općekorisnih funkcija šuma i
Ugovor o osposobljavanju vatrogasaca za vozača.

S poštovanjem,
Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović