Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika

Vezano za Pravilnik dajemo slijedeće objašnjenje članka 32.

Članak 32.

Odredbe članka 4. stavka 1. i članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu roka u kojem se treba raspisati natječaj odnosno javni poziv stupaju na snagu
1. siječnja 2022. godine.

Iz gore navedenog proizlazi da za izbor zapovjednika VZO/VZG i njegovog zamjenika ne treba raspisivati natječaj odnosno javni poziv već izvršiti izbor kao i do sada.

Obaveza prema Zakonu o vatrogastvu o suglasnosti nadređenog zapovjednika i imenovanja od strane čelnika lokalne samouprave potrebno je provesti.