Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Osposobljavanje/tečaj za vatrogasno zvanje "Časnik I. klase"

Izvršnog odbora Predsjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donio je odluku o održavanju osposobljavanja/tečaja za vatrogasno zvanje časnik I. klase.

Općenito o početku osposobljavanja (tečaja) za za stjecanje zvanja VATROGASNI ČASNIK I KLASE

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova čl. 13 (N.N. 61/94)

 1. Rok prijave kandidata je do 20.04.2021. godine
 2. Dogovor i predavanje koje nije obavezno traje 1 dan 09-13:00 sati

Svi kandidati popunjavaju UPISNICU kojoj prilažu potrebnu dokumentaciju:

 • uvjerenja i svjedodžbe o završenom stupnju školovanja u građanstvu i
 • dosadašnja stečena vatrogasna zvanjima (čin) i zanimanja u vatrogastvu
 1. Tečaju za časnika I klase mogu pristupiti kandidati čl.14. Pravilnika
 • sa završenom 3 i 4 god. SSS i 2 godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog časnika
 • kandidati sa VSS,VŠS, ili završenim stručnim ili sveučilišnim ili poslijediplomski studiji 2 godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog časnika,
 • osobe koje imaju završenu SSS i prekvalifikaciju za prof. vatrog ili vat. tehničaraspecijaliste i najmanje 1 godina djelatnog staža u udruzi DVD-a ne moraju polagati ispit
 1. Nastavni predmeti obuhvaćeni pismenim ispitom
 • Ustrojstvo zaštite od požara,
 • Protupožarna preventiva,
 • Vatrogasne sprave i oprema,
 • Vatrogasna taktika,
 1. Potrebna literatura
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika,
 • Pravila vatrogasne službe
 1. Kandidati na ispit dolaze u radnim vatrogasnim odorama
 2. Ispit je u pismenom obliku i traje 90 min.
 3. Predavači iz svakog predmeta sastavljaju pitanja proporcionalno satnici pojedinog predmeta.
 4. Sve promjene i obavijesti vezano uz održavanje tečaja i ispita objavljivati će se na mrežnoj stranici Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

            PRIJAVU MOŽETE IZVRŠITI NA MAIL:

          vzkckz@gmail.com
   
         mirjana.futac@gmail.com

Preuzmite dokumente

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović