Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Održana sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora VZŽ

U utorak, 7. rujna 2021. godine u prostorijama Vatrogasnog dom Rasinja,  održana je sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su pored vatrogasaca nazočili zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić i referent za poslove zaštite Krešimir Škvorc.
Sjednica je bila priprema za održavanje izborne Skupštine VZŽ, pa su sukladno dogovoru Požarnih područja Koprivnica, Križevci i Đurđevac utvrđeni su prijedlozi za članove tijela i komisija VZŽ, predsjednika, te dvoje zamjenika predsjednika, a izbor istih izvršiti će Skupština VZŽ sukladno Statutu VZŽ.
Izborna skupština VZŽ održati će se 21. rujna 2021. godine s početkom u 19:00 sati u Društvenom domu Sigetec. 
Nazočni su upoznati s vršenjem redovnih dislokacija u NP Brijuni i DIP Divulje, Split.
Tijekom ljetnih mjeseci Kamp vatrogasne mladeži koristili su pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Draganovec i DVD-a Reka, a njihov odlazak u kamp sufinanciran je s iznosom od 2.000,00 kuna po ekipi.  
Na sjednici je postavljeno pitanje realizacije financijskih sredstava za nabavku vatrogasne opreme za vatrogasne organizacije koje ne ispunjavanju propisane uvjete. Također, zaključeno je da VZO/VZG koje nisu održale svoje izborne skupštine ne mogu u narednih godinu dana delegirati delegate u tijela i Komisije VZŽ.  
Zamjenik župana Ratimir Ljubić naglasio je važnost vatrogastva i vatrogasaca te provođenja protupožarnih aktivnost, zahvalio se na pomoći prilikom provođenja mjera zaštite od Covida-19.
Pročelnica Melita Ivančić osvrnula se na dobru suradnju s VZŽ, naglasivši da stručne službe Županije stoje na raspolaganju vatrogasnim organizacijama, te da ćemo u narednom razdoblju zajednički raditi na rebalansu financijskog plana kako za Županiju tako i za Vatrogasnu zajednicu Koprivničko-križevačke županije.

Potom je v.d. zapovjednik Zvonimir Habijan upoznao nazočne s nabavkom vatrogasnih vozila iz Projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“. Projekt vodi Ministarstvo unutarnjih poslova sufinanciranim sredstvima fondova Europske unije putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija za period 2014-2020. godina.

Odlukom Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije od 29. siječnja 2020. godine, vozila su dodijeljena Javnim vatrogasnim postrojbama i središnjim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i to: 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu su preuzeta 3 pick-up vozila za 3 JVP gradova, Koprivnica, Đurđevac i Križevci te 1 kombi vozilo za DVD Legrad, ukupne vrijednosti 944.422 kune.

Iz programa Ministarstva poljoprivrede tijekom 2021. godine primili smo: 2 kombi vozila za DVD Sveti Ivan Žabno i DVD Sveti Petar Orehovec te 4 pick-up vozila za DVD Virje, DVD Koprivnički Bregi, DVD Torčec i DVD Sigetec.    

Svi nazočni upoznati su da je Skupština Koprivničko-križevačke županije jednoglasno prihvatila Izvješće o radu VZŽ za 2020. godinu.

Na kraju sjednice, p.o. predsjednik VZŽ Branko Vucikuja i v.d. zapovjednik Habijan zahvalili su se svim vatrogasnim organizacijama na aktivnostima koje su provodile tijekom 2020. godine i dobroj suradnji.                                                            

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović