Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Održana sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora VZ Koprivničko-križevačkežupanije.

Jučer, u srijedu 5. svibnja 2021. godine u Vatrogasnom domu Križevci održana je sjednica
Predsjedništva i Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Pored članova Predsjedništva i Nadzornog odbora, sjednici su nazočili zamjenik župana Ratimir Ljubić i referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc.

Sjednicu je vodilo radno predsjedništvo u sastavu predsjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Branko Vucikuja, zapovjednik VZ Zvonimir Habijan i tajnica VZ Mirjana Futač.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red sjednice.

Točka 1. – Usvajanje zapisnika sa sjednice  Predsjedništva od 18.02.2021. godine
Zapisnik s prethodne sjednice održane 18. veljače 2021. godine pročitala je tajnica Mirjana Futač.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Predsjedništva.

Točka 2. – Informacija o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-30.04.2021. godinu
Izvješće o vatrogasnim intervencijama za razdoblje 1. siječnja – 30. travnja 2021. godine podnio je zapovjednik Zvonimir Habijan.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili prezentirano izvješće o intervencijama.

Točka 3. – Razmatranje i usvajanje izvješća o radu VZKCKŽŽ za 2019. i 2020. godinu
Izvješća o radu VZ za 2019. i 2020. godinu pročitao je zapovjednik VZ Zvonimir Habijan.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili prezentirana izvješća o radu VZ za 2019. i 2020. godinu.

Točka 4. – Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća VZKCKŽŽ za 2019. i 2020. godinu
Financijsko izvješće VZ za 2019. i 2020. godinu pročitao je pojasnio neke stavke zapovjednik VZ Zvonimir Habijan. Neke stavke izvješća pojasnila je i tajnica VZ Mirjana Futač.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili prezentirana Financijska izvješća VZ za 2019. i 2020. godinu.

Točka 5. – Razmatranje i usvajanje prijedloga  Statuta VZ KCKŽŽ
Sve vezano oko izrade Statuta kao i  kontaktima s pročelnikom Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava Tihomirom Kvakarićem  pojasnio je predsjednik VZ Branko Vucikuja. Predsjednik Vucikuja pojasnio je i nekoliko članaka Statuta.
 Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili prijedlog novog Statuta VZ KCKŽŽ

Točka 6.Dogovor oko održavanja Skupštine VZ KCKŽŽ
Prijedlog oko termina održavanja  Skupštine VZ  prezentirali su predsjednik Vucikuja i tajnica Mirjana Futač. Prvi prijedlog je bio da se Skupština održi 9. svibnja 2021. godine, međutim više članova Predsjedništva izrazilo je svoje mišljenje da je prekratak vremenski rok za organiziranje održavanja Skupštine VZ KCKŽŽ  po požarnim područjima.
Rasprava je iznjedrila novi prijedlog, da se Skupština održi 23. svibnja 2021. godine na način da se održe Skupštine po požarnim područjima, te da se materijali za Skupštinu pošalju elektroničkim poštom.
Članovi Predsjedništva donijeli su jednoglasnu odluku da se Skupština VZ KCKŽŽ održi
23. svibnja 2021. godine po požarnim područjima
Požarno područje Križevac – 09, 00 sati
Požarno područje Koprivnica – 14,00 sati – naknadno će odlučiti o mjestu održavanja
Požarno područje Đurđevac u Ferdinandovcu – 18,00 sati,
te da se materijali za Skupštinu pošalju elektroničkim poštom.

Točka 7. – Informacija o održanom osposobljavanju za vatrogasnog časnika I. klase
Informacije vezane za održanom osposobljavanju za vatrogasnog časnika I. klase prezentirali su zapovjednik VZ Zvonimir Habijan i tajnica VZ Mirjana Futač.
Iz svega prezentiranog bilo je vidljivo da je ispitu pristupilo 16 kandidata u Križevcima,
15 kandidata u Koprivnici i 7 kandidata u Virje, od kojih je njih petero bilo iz VZG Bjelovar.

Točka 8. – Informacija o korištenju Kampa vatrogasne mladeži tijekom 2021. godine
Predsjednik Vucikuja upoznao je sve nazočne s informacijom oko korištenja kampa vatrogasne mladeži tijekom 2021. godine, istaknuvši da je do sada prijavljena jedna ekipa iz DVD-a Draganovec. Nazočne je upoznao s višegodišnjim problemima s VZ Bjelovarsko-bilogorske županije, koja već više godina ne sudjeluje u sufinanciraju troškova održavanja bungalova koje koriste naše 2 županije
Nikola Sočev predložio je da se sufinanciraju troškovi kampa u iznosu od 2.000,00 kuna
po ekipi.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su usvojili odluku da se svakoj ekipi koja će boraviti u Kampu sufinanciraju troškovi u iznosu od 2.000,00 kuna.

Točka 9 . Naredni zadaci
Mirjana Futač pročitala je prijedlog da se Zlatku Vukresu dodijeli odlikovanje za posebne zasluge. Ivan Matosović pročitao je prijedlog za još 2 člana da im se dodijele priznanja.
Članovi Predsjedništva jednoglasno su donijeli odluku da se svim vatrogascima koji ispunjavaju uvjete dodjele priznanja, odlikovanja.

  • Vezano za procjepljivanje 200 operativnih vatrogasaca protiv virusa COVID-19 a poradi skorih odlazaka vatrogasaca na redovne dislokacije, govorio je zapovjednik Zvonimir Habijan,
    zamjenik župana Ratimir Ljubić ponudio je svekoliku pomoć oko cijepljenja operativnih  vatrogasaca 
  • Zamjenik župana Ratimir Ljubić čestitao je svim vatrogascima Dan vatrogastva i blagdan sv. Florijana, nebeskog zaštitnika vatrogasca.
  • Članovi Predsjedništva jednoglasno su donijeli odluku da se osobno vozilo Duster ne proda već da i nadalje ostane u vlasništvu VZ KCKŽŽ, za potrebe vatrogasnih sudaca, predsjednika, izvjestitelja, itd…

 

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović