Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Održana sjednica Požarnog područja Koprivnica

U utorak, 19. listopada 2021. godine u prostorijama DVD-a Koprivnica, održana je sjednica Požarnog područja Koprivnica

Sjednica  su nazočili predsjednik VZ Koprivničko-križevačke županije Darko Palaš, v.d. zapovjednik VZ županije Zvonimir Habijan, koordinator PP Koprivnica Vladimir Piškor, zapovjednica JVP Grada Koprivnice Jasminka Jakupec s voditeljima smjena, zapovjednici VZO/VZG te zapovjednici središnjih društava na teritoriju PP Koprivnica. 
Cilj zajedničke sjednice bila je analiza dosadašnje suradnje JVP Grada Koprivnice i dobrovoljne vatrogasne strukture s  područja PP Koprivnica.

Svi sudionici sjednice složili su se s konstatacijom koordinatora PP Koprivnica da je sadašnja suradnja na zadovoljavajućoj razini i da postoje još mjesta za poboljšanja. U daljnjem tijeku rasprave analizirani su pojedini primjeri  intervencija  te je na temelju uočenih dobrih strana i propusta dogovoren modus budućeg djelovanja.  Tijekom rasprave istaknut je problem kod intervencija na rubnim područjima zone djelovanja kada se točno ne može odrediti kojoj općini područje pripada. Dogovoreno je da VOS JVP Grada Koprivnice na intervenciju poziva postrojbe iz obje VZO na čijem se rubnom području događaj dogodio. Kao primjer spomenuto je područje jezera Šoderica koje pripada dvjema općinama. Također je dogovoreno da po dojavi o nastalom požaru na intervenciju izlazi JVP Grada Koprivnice, a istovremeno se uzbunjuje stožerno društvo na čijoj zoni odgovornosti je nastao požar.

Naglašena je i nužnost vođenja podataka o intervencijama u aplikaciji UVI te redovito izvještavanje VOS-a JVP Grada Koprivnice o poduzetim  radnjama prilikom izlaska na intervenciju.  Intervencije za koje društva prime direktne dojave dužna su obavijestiti VOS JVP Grada Koprivnice radi otvaranja dojavnice o intervenciji  te poslije završene intervencije popuniti izvješće i završiti intervenciju u UVI-u.

Također, dogovoreno je da se izvrši ažuriranje podataka o vatrogascima i vozilima s točnim nazivima sukladno s radiofonskim imenikom.  Pošto je ova godina izborna i došlo je do promjene u zapovjednoj strukturi po vatrogasnim zajednicama općina, VZG-a i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, potrebno je izvršiti ažuriranje podataka o istima. Rok za izvršenje ovih zadaća je 01. studenoga 2021. godine.

Na sjednici je bilo riječi i o osposobljavanjima. 
Uskoro kreće osposobljavanje za Vatronet i  UVI, za koje se ukupno prijavilo tridesetak kandidata. Predavanja za Vatronet će se održati 25. i 26. listopada 2021. godine, a predavanje za UVI će se održati 29. i 30. listopada 2021. godine, (predavanja će se održavati u uredu županijskog zapovjednika).

U tijeku je realizacija osposobljavanja za vozače „C“  kategorije, kandidati obavljaju liječničke preglede i vrši se upis u auto školu.

Dogovoreno je da se do kraja 2021. godine nastavi raditi prema postignutom dogovoru, a da se početkom iduće godine održi sjednica PP Koprivnica i
izvrši analiza postignutih rezultata.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović