Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Sjednica Izvršnog odbora Predsjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-Križevačke županije

Na temelju članka 27. Statuta Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, kao i ukazane potrebe, predsjednik Branko Vucikuja sazvao je  sjednicu Izvršnog odbora Predsjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije dana 29. ožujka 2021. godine s početkom u 18,30 sati.
Sjednica je održana u uredu zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimira Habijana.

Predsjednik Vucikuja za sjednicu je predložio slijedeći:

DNEVNI RED
  1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Izvršnog odbora od 14. siječnja 2021.
  2. Informacije o aktivnostima VZ KCKŽŽ
  3. Donošenje odluke o održavanju izvještaje skupštine VZKCKŽŽ
  4. Informacije o predstojećim redovnim dislokacijama profesionalnih i dragovoljnih vatrogasaca
  5. Naredni zadaci i razno.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.

   1.Tajnica vatrogasne zajednice Mirjana Futač pročitala je zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora održanog 14. siječnja 2021. godine.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili zapisnik sa sjednice održane 14. siječnja 2021. godine.

2. Vezano za realizirane aktivnosti VZ u proteklom razdoblju predsjednik Branko Vucikuja upoznao je sve nazočne da je novo nabavljeno vatrogasno vozilo Duster registrirano te da je vozilo u Zagrebu gdje se u isti ugrađuje svjetlosna i zvučna signalizacija.
Također, predsjednik je objasnio i predložio da se staro vatrogasno vozilo Duster ne proda već da isto ostane u VZ i da se koristi za potrebe vatrogasnih sudaca, predsjednika, izvjestitelja.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da dosadašnje vozilo Duster ne proda već da vozilo i nadalje ostaje na korištenju u VZ KCKŽŽ.

S obzirom da je komisija u sastavu Vladimir Piškor, Ivan Golubić i Ivan Matosović izradila Statut naše VZ, te je isti poslan u HVZ na pregled. Stručna služba HVZ-a pronašla je nekoliko malih nepravilnosti više kozmetičkih, nedostaci su ispravljeni i Statut je ponovno poslan u HVZ.
Predsjednik Vucikuja i zapovjednik Zvonimir Habijan upoznali su sve nazočne s trenutnom situacijom oko imenovanja zapovjednika VZ od strane glavnog vatrogasnog zapovjednika HVZ-a Slavka Tucakovića.
S obzirom da je ukazana potreba da se s izvjestiteljem VZ KCKŽŽ Krešimirom Juratovićem mora sklopiti novi Ugovor o djelu. Juratović i predsjednik Vucikuja su prezentirali okvire novog ugovora koji je nakon nekoliko korekcija kao takav usvojen od strane članova Izvršnog odbora. 

3. Sve vezano o izvještajnoj skupštini naše VZ nazočnima su prezentirali predsjednik Vucikuja i tajnica Mirjana Futač, Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se izvještajna skupština održi u drugoj polovici travnja 2021. godine.

4. Sve vezano za predstojeće redovne dislokacije naših profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca prezentirao je zapovjednik Zvonimir Habijan.

5. Izmijenjene su informacije vezane za cijepljenje vatrogasaca protiv Covid-19.
Svi nazočni su upoznati s informacijama oko uručivanja najviših državnih vatrogasnih priznanja Ivanu Matosoviću i Marijanu Kicivoju.
Matija Markešić nazočne je ukratko upoznao s detaljima svojeg nedavnog sudjelovanja na seminaru u državnoj vatrogasnoj školi. Kroz raspravu u kojoj su sudjelovali Matija Markešić, Vladimir Piškor i Marijan Sokolić iznjedrila se ideja oko realizacije neophodnog vježbališta za profesionalne i dragovoljne vatrogasce naše VZ.
Tajnica Futač i zapovjednik Habijan prezentirali su nazočnima sve vezano oko tečaja za polaganje za vatrogasno zvanja časnik I. klase. Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli odluku da se tijekom travnja 2021. godine održi tečaj za vatrogasne časnike I. klase.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović