Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Održana edukacija e-HVZ

U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske vatrogasne zajednice završena je treća edukacija novih tajnika, operatera i zapovjedne
strukture svih razina pod nazivom  Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj“.

Osposobljavanje u programu za e-HVZ  održano je u Koprivnici u periodu od 25. listopada do 30. listopada 2021. godine. Osposobljavanje je završilo ukupno
33 kandidata od čega 22 kroz predavanja za modul Vatronet i 11 osposobljenih zapovjednika za UVI – upravljanje vatrogasnim intervencijama.

Predavanja su veoma kvalitetno, stručno i nadasve zanimljivo održali Nikola Jagodin i Marina Topolovčan za modul Vatronet te Darko Piškor za modul
Upravljanje vatrogasnim intervencijama.

Vatronet mreža HVZ-a je centralni sustav baze podataka u kojoj su objedinjeni podaci o svim vatrogasnim organizacijama i članovima tih organizacija,
opremi i vozilima kojima isti raspolažu.

Baza podataka čini temelj na kojeg se nadograđuju različiti moduli koji će biti od koristi vatrogasnim organizacijama za

  • UVI upravljanje vatrogasnim intervencijama,
  • GIS praćenje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na intervencijama,
  • sustav uzbunjivanja vatrogasaca,
  • korištenje interaktivne baze opasnih tvari,
  • korištenje adresnog modula preko zemljopisno obavijesnog sustava sa prikazom slojevitih karata cjelokupne infrastrukture

Zbog nedovoljne educiranosti za korištenje navedenih programskih alata u pet godina provest će se besplatni edukacijski ciklus koji je planiran
kroz 13 tematskih cjelina, od kojih bi se 12 (6 treninga trenera i 6 edukacijskih modula), provodilo u svim županijama.
U petogodišnjem projektnom ciklusu planirane su 643 pojedinačne edukacije putem kojih bi se ukupno educiralo 413 profesionalnih  i
2945 dobrovoljnih vatrogasaca.

 

 

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović