Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Odluka o izmjenama i dopunama Mjerila za korištenje sredstava premija osiguranja od požara za 2021. godinu

Poštovani,

u vezi s člankom 112. stavak 2. Zakona o vatrogastvu, glavni vatrogasni zapovjednik donio je Odluku o izmjenama i dopunama Mjerila za korištenje sredstava
premija osiguranja od požara za 2021. godinu, a navedenim izmjenama je omogućeno da se financijska sredstva, koja se uplaćuju Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici,
sukladno točci 7. mogu koristiti i za servis vatrogasne tehnike i opreme. Sukladno navedenom prilagođen je i Obrazac broj 1. odnosno prijedlog Ugovora o potpori
za nabavu i/ili servis tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije te se isti isključivo koristi s danom donošenja predmetne Odluke.

S poštovanjem,

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović