Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

OBAVIJEST

Obzirom na broj kandidata koji su se prijavili na osposobljavanje za aparate za zaštitu dišnih organa praktični dio osposobljavanja  za pripadnike vatrogasnih organizacija sa Požarnog područja Križevci organiziran je  dana 25.03.2023. godine (subota) sa početkom u 09:00 sati u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca

 Prilikom dolaska na osposobljavanje kandidati moraju imati presliku uvjerenja o stečenom zvanju i presliku važećeg liječničkog uvjerenja.

Prilikom dolaska na osposobljavanje:

  • Polaznici moraju donijeti svoju vlastitu opremu.
  • Postrojbe moraju donijeti svoje vlastite izolacijske aparate i rezervne boce, boce moraju biti atestirane. Punjenje boca zrakom će biti osigurano.

 

Vatrogasci moraju donijeti sljedeću osobnu zaštitu opremu:

  • Vatrogasna zaštitna jakna prema EN 469,
  • Vatrogasne zaštitne hlače prema EN 469,
  • Zaštitne rukavice prema EN 659,
  • Potkapa prema EN 13911,
  • Vatrogasne zaštitne čizme,
  • Vatrogasna kaciga prema EN443

 

Preporučano da polaznici ponesu mineralnu vodu.

 

 

                                                                                   VZŽ Koprivničko-križevačke