Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika na mandat od 5 godina

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

  1.  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskog ili lokalnoj razini, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
  2. položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
  1. da ima odgovarajuće zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
  2. da nije kažnjavana za kaznena djela propisana člankom   stavkom 1. Zakona o vatrogastvu, „Narodne Novine“ broj: 125/19.) ,
  3. dobro poznavanje rada na računalu,
  4. položen ispit za vozača „B“ kategorije,
  5. da je na dan raspisanog natječaja stariji od 18, te mlađi od 60 odnosno 62 godine života (sukladno članku 51. stavku 17. Zakona o vatrogastvu, (“Narodne novine” broj: 125/19.).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, 48 000 Koprivnica, Oružanska 1.  s naznakom: “Za natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije pridržava pravo poništenja natječaja.

 

 

Predsjedništvo VZŽ Koprivničko-Križevačke