Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Na područje Gline danas je otišla 4. smjena podravsko-prigorskih vatrogasaca

Danas 9. siječnja, četvrta smjena vatrogasaca Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, temeljem zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, upućena je na dislokaciju, na područje Grada Gline.

Naši vatrogasci raspoređeni su u 4 radne skupina i raditi će na saniranju oštećenih krovišta, koja su stradala tijekom razornog potresu koji je nedavno pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

U ispomoći sudjeluju profesionalni vatrogasci iz JVP Đurđevac (2),  kao i dobrovoljni vatrogasci iz DVD-a Trema Dvorišće (3), DVD-a Đelekovec (3), DVD-a Torčec (2),
DVD-a DVD-a Prugovac (4), DVD-a Apatovec (1), DVD-a Sveti Petar Orehovec (1),
DVD-a Đurđic (1), DVD-a Bukovje (1) i DVD-a Srednji Dubovec (1).

Pored 19 operativnih vatrogasca, na terenu su 3 kombi vozila i 1 zglobna platforma.

Naši podravsko-prigorski vatrogasci smješteni su u dvorani Osnovne škole Glina, a djeluju u sklopu Vatrogasne operativne zone Glina.

Dodatne vatrogasne snage su u pripremi, te će iste ukoliko se ukaže potreba žurno biti upućene na ugroženo područje.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović