Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Izvršni odbor Predsjedništva VZ KCKŽŽ

Na temelju članka 27. Statuta Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, kao i ukazane potrebe, predsjednik Branko Vucikuja sazvao je  sjednicu Izvršnog odbora Predsjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije dana 14. siječnja 2021. godine s početkom u 15,00 sati.

Sjednica je održana u uredu zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimira Habijana.

Predsjednik Vucikuja za sjednicu je predložio slijedeći:

DNEVNI RED
  1. Prezentacija unosa podataka za web stranicu VZŽ Koprivničko-križevačku
  2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Izvršnog odbora od 04.01.2021. godine,
  3. Informacija o dislokaciji vatrogasaca na područja ugrožena potresom,
  4. Prijedlog Statuta VZŽ,
  5. Naredni zadaci i razno.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.

1.

Prezentaciju nove web stranice naše vatrogasne zajednice svima nazočnima je odradio Tomislav Matotan, vlasnik obrta Advertis Marketing
Pored prezentacije, gosp. Matotan je upoznao sve nazočne i s načinom objave informacija na službenoj web stranici naše županijske vatrogasne zajednice. Isto tako, podijeljene su lozinke novim adminima.

2.

Tajnica vatrogasne zajednice Mirjana Futač pročitala je zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora održanog 4. siječnja 2021. godine.
Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su usvojili zapisnik sa sjednice održane 4. siječnja 2021. godine.

3.

Sve vezano za dislokacije naših profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca tijekom 5 dislokacija na području Sisačko-moslavačke županije prezentirao je zapovjednik Zvonimir Habijan. U svojem veoma opsežnom i temeljitom izvješću  iznio je niz podataka, da je na potresom pogođenom području od 29. prosinca 2020.godine  pa do 15. siječnja 2021. godine odrađeno preko 9000 intervencija. Na ispomoći je tijekom 14 dana iz naše županije bilo angažirano 40 vatrogasnih vozila od čega 5 auto ljestvi i 5 hidrauličnih zglobnih platformi i 157 vatrogasaca.

4.

Članovi Izvršnog odbora, nakon mnogo različitih prijedloga i tumačenja, uspjeli su se
usuglasiti s prijedlogom novog Statuta VZ KCKŽŽ. Donesena je odluka da se sa istim upoznaju određena tijela u Koprivničko-križevačkoj županiji i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici te da se isti uputi na usvajanje članovima Predsjedništva i Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

5.

Izmijenjene su informacije vezane za cijepljenje vatrogasaca protiv Covid-19, koji su bili angažirani na potresom razorenim područjima.
Tajnica VZŽ upoznala je prisutne sa potrebom zaključenja jednogodišnjih ugovora, te skrenula pozornog na obvezu pisanja narudžbenica prilikom nabave.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović