Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

Rbr.

vrsta intervencije

PP KC

PP ĐU

PP KŽ

sveukupno događaja

I.

POŽARNE INTERVENCIJE

1.

eksplozija

0

0

0

0

2.

požar stambenog objekta

13

7

5

25

3.

požar gospodarskog objekta

6

11

7

24

4.

požar industrijskog objekta

4

1

2

7

5.

požar poslovnog objekta

3

3

1

7

6.

požar dimnjaka i peći

16

0

17

33

7.

požar otvorenog prostora

20

22

8

50

8.

požar prijevoznog sredstva

9

6

8

23

9.

požar kontejnera i kanti za smeće

3

1

1

5

10.

ostali požari

4

8

4

16

UKUPNO

78

59

53

190

II.

TEHNIČKE INTERVENCIJE11.

tehnička intervencija na građevinskom objektu

17

24

42

83

12.

tehnička intervencija u prometu

21

16

11

48

13.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka

24

17

16

57

14.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje

4

5

4

13

15.

tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja

7

2

27

36

16.

događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi

3

7

10

20

17.

ostale intervencije

10

16

0

26

UKUPNO

86

87

110

283

III.

USLUGE

18.

preventivno osiguranje javnih skupova

12

5

1

18

19.

preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima

0

46

0

46

20.

prijevoz vode po nalogu

0

6

0

6

UKUPNO

12

57

1

70

ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.)

164

146

136

473

SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.)

176

203

164

543

Županijski vatrogasni zapovjednik

Zvonimir Habijan, v.r.