Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

Rbr.

vrsta intervencije

PP KC

PP ĐU

PP KŽ

sveukupno događaja

I.

POŽARNE INTERVENCIJE

1.

eksplozija

0

0

0

0

2.

požar stambenog objekta

16

9

9

34

3.

požar gospodarskog objekta

5

6

6

17

4.

požar industrijskog objekta

5

0

0

5

5.

požar poslovnog objekta

3

6

5

14

6.

požar dimnjaka i peći

9

6

17

29

7.

požar otvorenog prostora

28

18

13

59

8.

požar prijevoznog sredstva

6

4

5

15

9.

požar kontejnera i kanti za smeće

2

1

0

3

10.

ostali požari

6

5

0

11

UKUPNO

80

52

55

187

II.

TEHNIČKE INTERVENCIJE11.

tehnička intervencija na građevinskom objektu

10

9

16

35

12.

tehnička intervencija u prometu

9

19

11

39

13.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka

10

12

23

45

14.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje

6

11

2

19

15.

tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja

20

0

12

32

16.

događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi

9

0

8

17

17.

ostale intervencije

5

10

0

15

UKUPNO

69

61

72

202

III.

USLUGE

18.

preventivno osiguranje javnih skupova

15

6

0

21

19.

preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima

0

13

0

13

20.

prijevoz vode po nalogu

0

0

0

0

UKUPNO

15

19

0

34

ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.)

149

113

127

389

SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.)

164

132

127

423

Županijski vatrogasni zapovjednik

Zvonimir Habijan, v.r.