Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine

Rbr.

vrsta intervencije

PP KC

PP ĐU

PP KŽ

sveukupno događaja

I.

POŽARNE INTERVENCIJE

1.

eksplozija

0

1

0

1

2.

požar stambenog objekta

13

9

8

30

3.

požar gospodarskog objekta

8

5

9

22

4.

požar industrijskog objekta

6

0

2

8

5.

požar poslovnog objekta

0

1

6

7

6.

požar dimnjaka i peći

26

11

17

54

7.

požar otvorenog prostora

32

50

29

111

8.

požar prijevoznog sredstva

2

2

9

13

9.

požar kontejnera i kanti za smeće

2

0

0

2

10.

ostali požari

5

4

0

9

UKUPNO

94

83

80

257

II.

TEHNIČKE INTERVENCIJE11.

tehnička intervencija na građevinskom objektu

14

8

11

33

12.

tehnička intervencija u prometu

17

10

17

44

13.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka

20

24

18

62

14.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje

13

12

3

28

15.

tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja

16

0

12

28

16.

događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi

4

0

7

11

17.

ostale intervencije

12

7

0

19

UKUPNO

96

61

68

225

III.

USLUGE

18.

preventivno osiguranje javnih skupova

21

0

2

23

19.

preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima

0

33

0

33

20.

prijevoz vode po nalogu

0

14

0

14

UKUPNO

21

47

2

70

ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.)

190

144

148

482

SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.)

211

191

150

552

Županijski vatrogasni zapovjednik

Zvonimir Habijan, v.r.