Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine

Rbr.

vrsta intervencije

PP KC

PP ĐU

PP KŽ

sveukupno događaja

I.

POŽARNE INTERVENCIJE

1.

eksplozija

1

0

0

1

2.

požar stambenog objekta

10

6

10

26

3.

požar gospodarskog objekta

5

2

1

22

4.

požar industrijskog objekta

2

0

0

2

5.

požar poslovnog objekta

2

6

4

12

6.

požar dimnjaka i peći

14

11

18

43

7.

požar otvorenog prostora

23

21

28

72

8.

požar prijevoznog sredstva

11

6

12

29

9.

požar kontejnera i kanti za smeće

1

0

0

1

10.

ostali požari

4

2

0

6

UKUPNO

73

54

73

200

II.

TEHNIČKE INTERVENCIJE11.

tehnička intervencija na građevinskom objektu

9

8

15

32

12.

tehnička intervencija u prometu

24

14

19

57

13.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka

10

12

9

31

14.

tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje

16

15

1

32

15.

tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja

24

1

6

31

16.

događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi

2

0

6

8

17.

ostale intervencije

9

18

0

27

UKUPNO

94

68

56

218

III.

USLUGE

18.

preventivno osiguranje javnih skupova

26

0

3

29

19.

preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima

0

22

0

22

20.

prijevoz vode po nalogu

0

16

0

16

UKUPNO

26

38

3

67

ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.)

167

122

129

418

SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.)

193

160

132

485

Županijski vatrogasni zapovjednik

Zvonimir Habijan, v.r.