Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

DVD Torčec izabrao novo vodstvo, novi predsjednik je Zvonimir Legemec, zapovjednik ostaje Marko Barić

U nedjelju, 25. travnja 2021. godine, u Društvenom domu u Torčecu, održana je 139. redovna izvještajno-izborna Skupština DVD-a Torčec.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Torčec Damir Mikulec otvorio je Skupštinu te je nakon intoniranja hrvatske i vatrogasne himne pozvao sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima. Pozdravio je nazočne članove DVD-a Torčec, kao i ugledne goste: zamjenika predsjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Vladimira Piškora, načelnika Općine Drnje Petra Dombaja i izvjestitelja VZ Koprivničko-križevačke županije Krešimira Juratovića.
Nakon prihvaćanja dnevnog reda, Skupštinu je dalje vodio predsjednik radnog predsjedništva Zlatko Zvjerac.

Izvješće o radu Društva za 2020. godinu podnio je zapovjednik Marko Barić. Iz izvješća je bilo vidljivo da su tijekom protekle godine odradili ukupno 11 intervencija, od toga devet požarnih intervencija i dvije tehničke intervencije. Ukupno je bilo angažirano 59 operativnih vatrogasaca, a na intervencijama je utrošeno ukupno 68 radnih sati.

Prema naputku civilne zaštite Općine Drnje, a radi provođenja mjera suzbijanja bolesti Covid-19 poduzimali su preventivne mjere patroliranja, praćenja kretanja mještana te izdavanja upozorenja. Ukupno su odradili 34 takve aktivnosti u kojima je  bilo angažirano 60 vatrogasaca te je utrošeno 40 sati dobrovoljnog rada i prijeđeno je 1061 kilometar.

Izvješće o Financijskom poslovanju za 2020. godinu podnijela je blagajnica Dijana Barić. Društvo je raspolagalo s 242.000 kuna, od čega su uštedjeli i prenijeli u 2021. godinu 104.00 kuna, što će biti utrošeno na aktivnosti koje planiraju realizirati tijekom 2021. godine.

Izvješće verifikacijske komisije podnio je Darko Kuzmić. Utvrđeno je da je na Skupštini nazočno više od 3/4 članova Društva s pravom glasovanja te da će sve donesene odluke Skupštine biti pravovaljane.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Dario Betlehem.
Skupština je jednoglasno prihvatila sva podnesena izvješća za 2020. godinu.
Skupština je zatim razriješila dosadašnja tijela upravljanja i sprovedeni su izbori za novo vodstvo Društva

Članovi Skupštine jednoglasno su potvrdili novo vodstvo i tijela upravljanja DVD-a Torčec  na mandat od pet godina. Društvo će u sljedećih pet godine voditi zapovjednik Marko Barić i predsjednik Zvonimir Legemec. U Upravni odbor izabrani su Zvonimir Legemec, Damir Mikulec, Marko Barić, Bojan Blažek, Vanja Lončar, Dijana Barić, Zlatko Zvjerac, Marko Kuzmić i Dario Betlehem. Zapovjedništvo DVD-a Torčec čine Marko Barić, Bojan Blažek, Zlatko Zvjerac, Vanja Lončar, Marko Kuzmić i Marko Bodalec, a dužnost delegata u Vatrogasnoj zajednici Općine Đelekovec-Drnje obnašat će Marko Barić, Zvonimir Legemec i Bojan Blažek.

Plan rada i Financijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu iznio je zapovjednik Marko Barić. Iz Financijskog plana vidljivo je da se tijekom 2021. godine očekuje prihod od 321.000 kuna, što se planira utrošiti za realizaciju opsežnog plana rada. Naime, tijekom 2021. godine članovi Društva planiraju izraditi projektu dokumentaciju za vatrogasni dom, izvršiti nadogradnju pick-up vozila, održati vježbu ”Ivanje 2021.”, redovito servisirati vozila i opremu,  obilježiti Sv. Florijana te odlaziti na vježbe, natjecanja i edukacije.

Skupština je prijedloge jednoglasno usvojila. Skupština je jednoglasno usvojila i i Poslovnik o radu Skupštine za razdoblje 2021.-2025., koji je pročitala Vanja Lončar. Potom je Skupština usvojila i prijedlog Upravnog odbora da likvidator Društva bude Općina Drnje.
S obzirom na to da su tijekom 2020. godine članovi Društva bili veoma aktivni i na polju osposobljavanja, uvjerenje o uspješnom završenom osposobljavanju za zvanje vatrogasni dočasnik primili su Vanja Lončar, Dijana Barić, Zvonimir Legemec, Sofija Pintar, Marko Kuzmić, Danijela Stipanić, Damir Mikulec, Karlo Matijašić, Nadica Vidak i Marko Bodalec. Uvjerenja o završenom usavršavanju za specijalnost “Rad s aparatima za zaštitu dišnih organa” primio je Zvonimir Legemec.

Od gostiju nazočnima su se prigodnim riječima obratili  zamjenik predsjednika VZ Koprivničko-križevačke županije Vladimir Piškor, koji je pohvalio kvalitetan rad, aktivnosti i ažurnost u radu članova Društva. Čestitajući novom vodstvu na izboru, posebno je naglasio da ga veseli dolazak pick-up vozila u Torčec koji je Društvo zaslužilo svojim požrtvovnim i humanim radom.
Načelnik Općine Drnje Petar Dombaj pozdravio je sve nazočne i zahvalio vodstvu na dosadašnjoj suradnji. Čestitao je novoizabranom vodstvu te poželio dobru suradnju. Predstavio je plan Općine Drnje za novi vatrogasni dom izrazivši nadu da će se to brzo realizirati.

Završnom riječju novoizabranog predsjednika završila je izvještajno-izborna Skupština.

 

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović