Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

DVD Miholjanec izabrao novo vodstvo, novi predsjednik je Damir Drljanovčan, zapovjednik ostaje Božo Kicivoj

U subotu, 1. svibnja 2021. godine, u Društvenom domu u Miholjancu, održana je 93. redovna izvještajno-izborna Skupština DVD-a Miholjanec.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec Vladimir Tomec otvorio je Skupštinu te je nakon intoniranja hrvatske i vatrogasne himne pozvao sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima. Pozdravio je nazočne članove DVD-a Miholjanec, kao i počasnog člana Pavu Begovića

Nakon prihvaćanja dnevnog reda, Skupštinu je dalje vodio predsjednik radnog predsjedništva Božo Kicivoj.

Izvješće o radu Društva za 2020. godinu podnio je zapovjednik Božo Kicivoj.
Iz izvješća je bilo vidljivo da su tijekom protekle godine odradili 2 tehničke intervencije, održavali su opremu i sredstva, svečano su obilježili ”Tijelovo” i Dan mjesta Miholjanec odlaskom ešalona vatrogasaca na svetu misu. Radili su na uređenju prostorija koje koriste članovi Društva unutar društvenog doma, kao i na osposobljavanju članstva.

Izvješće o Financijskom poslovanju za 2020. godinu podnio je blagajnik Robert Đuranić.

Izvješće verifikacijske komisije podnio je Zdravko Janči. Utvrđeno je da je na Skupštini nazočno više od 3/4 članova Društva s pravom glasovanja te da će sve donesene odluke Skupštine biti pravovaljane.
Izvješće Nadzornog odbora podnio je Vjekoslav Kaličanec.
Skupština je jednoglasno prihvatila sva podnesena izvješća za 2020. godinu.

Članovi Skupština su potom jednoglasno usvojili Statut  i Poslovnik o radu Skupštine za mandatno razdoblje 2021.-2026.
Skupština je zatim razriješila dosadašnja tijela upravljanja i sprovedeni su izbori za novo vodstvo Društva

Članovi Skupštine jednoglasno su potvrdili novo vodstvo i tijela upravljanja DVD-a Miholjanec  na mandat od pet godina. Društvo će u sljedećih pet godine voditi predsjednik Damir Drljanovčan i zapovjednik Božo Kicivoj.
U Upravni odbor izabrani su Damir Drljanovčan, Božo Kicivoj, Zdravko Janči, Darko Bugarin, Dražen Bogat, Robert Đuranić, Zdravko Janči i Tihomir Pavec, a dužnost delegata u Vatrogasnoj zajednici Općine Virje obnašati će Damir Drljanovčan, Božo Kicivoj i Darko Bugarin.

Plan rada i Financijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu iznio je predsjednik Damir Drljanovčan. Tijekom 2021. godine planiraju završetak prostorija koje će koristiti vatrogasci unutar društvenog doma za što im je Općina Virje odobrila dodatna financijska sredstva u iznosu od 26.000,00 kuna. Raditi će  na osposobljavanju članstva, pripremati natjecateljske ekipe, održavati opremu i sredstva. Skupština je prijedloge jednoglasno usvojila.

S obzirom na to da su tijekom 2020. godine članovi Društva bili aktivni i na polju osposobljavanja, uvjerenje o uspješnom završenom osposobljavanju za zvanje vatrogasac primio je Vedran Jurčević a za vatrogasca I. klase uvjerenja su primili Dejan Sočec i Filip Pandur.

Za 10 godina djelovanja  i članstva u DVD-u Miholjanec vatrogasnu spomenicu primili su Zdravko Janči i Tihomir Pavec. Spomenicu za 20 godina djelovanja i članstva u Društvu primili su: Irena Sočec, Dejan Sočec, Vedran Jambrušić, Alen Pavešić, Aleksandar Pavešić i Zlatko Bugarin dok je spomenicu za 30 godina djelovanja i članstva primio Darko Bugarin.

Zahvalnicu Društva za dugogodišnje obnašanje dužnosti tajnika primio je Ivan Drljanovčan.
Vladimir Tomec koji je 35 godine bio predsjednik Društva, proglašen je počasnim predsjednikom.

 Završnom riječju novoizabranog predsjednika završila je izvještajno-izborna Skupština.


Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović