Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

5. smjena podravsko-prigorskih vatrogasaca na ispomoći u Glini

Od danas, 13. siječnja peta smjena vatrogasaca Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, temeljem zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, nalazi se na ispomoći na području Grada Gline.

Na dislokaciju je upućeno 17 operativnih vatrogasaca i tri kombi vozila.
Ova, peta smjena je organizirana na način da je svako požarno područje Koprivničko-križevačke županije osiguralo 5 do 6 vatrogasaca i jedno
kombi vozilo.
U ispomoći sudjeluju dobrovoljni vatrogasci iz DVD-a Prugovac,  DVD-a Novačka, DVD-a Koprivnički Ivanec, DVD-a Novigrad Podravski, DVD-a Glogovac, DVD-a Pustakovec, DVD-a Đurđevac, DVD-a Ferdinadovac,
DVD-a Kalinovac, DVD-a Srednji Dubovec i DVD-a Cirkvena.

Vatrogasne snage naše županije raspoređene su u 3 radne skupina i rade na saniranju oštećenih krovišta, koja su stradala tijekom razornog potresu koji je nedavno pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

Podravsko-prigorski vatrogasci smješteni su u dvorani Osnovne škole ”Glina”, a djeluju u sklopu Vatrogasne operativne zone Glina.

Ukoliko se ukaže potreba, dodatne vatrogasne snage su u pripremi i iste će žurno biti upućene na ugroženo područje.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović