Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

15. ŽUPANIJSKO NATJECANJE VATROGASNOG POMLATKA I MLADEŽI

Županijsko vatrogasno natjecanje za kategoriju vatrogasnog pomladka i mladeži održati će se 30.06.2024. godine u Rasinji u sklopu 1. Memorijala Zvonimira Frančića u domaćinstvu VZŽ-KC-KŽ te DVD-a Rasinja, sve ekipe u skladu sa dogovorom domaćina memorijala mogu nastupati na obojim natjecanjima. Nema službenog otvaranja natjecanja, dok je zatvaranje natjecanja za sve ekipe obavezno. Ekipe koje neće prisustvovati službenom zatvaranju u kompletnoj propisanoj opremi u kojoj su nastupile biti će diskvalificirane, opravdane izostanke sa svečanog zatvaranja može odobriti voditeljstvo natjecanja kao i nedostatak osobne zaštitne opreme zbog većeg broja ekipa pojedinog DVD-a.
Ekipe koje prve nastupaju, na prijemnom odboru su u 9:30 sati za čiji je prihvat prijemni odbor spreman od 9:15 kako bi stigle pripremiti stazu za nastup, te u stavu pozor pozdravljaju himne i podizanje zastave zajedno sa sudačkim komisijama na terenu. Odmah nakon himni započinju sa izvođenjem vježbi.
Članovi odjeljenje mladeži koje je skidalo natjecateljsku zastavu na 14. županijskom natjecanju podižu istu na otvaranju 15. županijskog vatrogasnog natjecanja pomladka i mladeži .
Dolazak sudaca i tehničkog osoblja je do 09:00 sati kada će biti održan zajednički sastanak.
VZŽ Koprivničko-križevačka za sve ekipe vatrogasnog pomladka i mladeži osigurava medalje, a za osvojeno I., II. i III. mjesto pehare, te za svaku organizaciju zahvalnicu za sudjelovanje.
Ekipe su duže doći minimalno 30 minuta prije rasporedom određenog nastupa. Te napraviti prijavu svoje prisutnosti. Pri dolasku će primiti obračunske liste i blokove za jelo (11 komada za mladež, 12 komada za pomladak).
Posebno skrećemo pozornost voditeljima odjeljenja da pripreme dokumentaciju sa slikom za identifikaciju natjecatelja, da svako natjecateljsko odjeljenje bude prijavljeno preko aplikacije vatronet, kategorija, klasa, naziv i broj natjecateljskog odjeljenja do 20.06.2024. g. te pojedinačno svakog člana odjeljenja do 25.06.2024. g. Ekipe koje nemaju dokument sa slikom sa sobom ponjeti ispis matičnog lista iz Vatroneta na kojem je vidljiva slika uz obaveznu ovjeru pečatom i potpisom odgovornih osoba.
Dokument sa slikom za identifikaciju mladeži može biti: osobna iskaznica, putovnica, članska iskaznica sa slikom, matični list iz Vatroneta sa unešenom slikom ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe.
Pomladak se identificira sa zdravstvenom iskaznicom, članskom knjižicom, osobnom ili putovnicom, matičnim listom iz Vatroneta ovjerenim pečatom i potpisom odgovornih osoba.
KATEGORIJE NATJECATELJSKIH ODJELJENJA – Županijsko vatrogasno natjecanje provoditi će se temeljem odredaba Priručnika za vatrogasna natjecanja u RH iz 2018. godine
NATJECANJE ZA VATROGASNI POMLADAK – Natjecateljsko odjeljenje pomlatka mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 9 ili 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na natjecanju pomlatka mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 06 do 12 godina kroz cijelu godinu u kojoj su navršili 12 godina. Na natjecanju pomlatka mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 06 godina s time da im se kod obračuna upisuje 06 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja. Pravo nastupa na natjecanjima pomlatka imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja. Natjecateljsko odjeljenje pomladka mora biti prijavljeno zajedno sa svojim članovima u aplikaciji Vatronet. Izmjene članova odjeljenja moguće su do dana 28.06.2024. g. do 00:00 h. Naknadne izmjene članova uz opravdani razlog vršiti će županijska tajnica na sam dan natjecanja kod prijemnog odbora „A“ te izraditi novu službenu bodovnu listu u dva istovjetna primjerka. Bodovne liste natjecateljska odjeljenja ne donose od kuće već prilažu pripremljene bodovne liste generirane iz sustava Vatronet koje ih čekaju spremne prilikom prijave ekipe na samo natjecanje
POMLADAK izvodi – Vježbu s brentačama bez štafetne utrke (dvije vježbe) Bodovanje i plasman natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje vježbe. Izračun godina i početni bodovi sastavni su dio ovoga dopisa i prilažu se posebno
OSOBNA OPREMA ZA POMLADAK – Svi natjecatelji na obje vježbe moraju biti odjeveni u sportsku opremu za pomladak a na prsima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9, obuveni u sportsku obuću (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka). Natjecateljska ekipa mora biti jednoobrazna (tajice, trenerke, majice)
PRAVO NASTUPA imaju sva natjecateljska odjeljenja pomladka sa cijele VZŽ KC-KŽ u kojima postoji i djeluje pomladak bez obzira na plasman sa općinskih, gradskih, natjecanja požarnih područja kao i odredskih natjecanja.
NASTUP POMLADKA vježba se izvodi na asfaltiranom malonogometnom igralištu, na novim deset litarskim brentačama, a kao mete postavljaju se metalne kantice od boje, opremu osigurava organizator.

NATJECANJE ZA MLADEŽ – Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti propisno prijavljeno i biti sastavljeno od 9 do 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na prijemnom odboru „A“ ostaje rezervni član dok ostalih devet natjecatelja izvode vježbu i štafetnu utrku. Na natjecanju mladeži mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 12 do 16 godina kroz cijelu godinu u kojoj su navršili 16 godina. Na natjecanju mladeži mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 12 godina s time da im se kod obračuna upisuje 12 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja. Pravo nastupa na natjecanju mladeži imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja. Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti prijavljeno zajedno sa svojim članovima u aplikaciji Vatronet. Izmjene članova odjeljenja moguće su do dana 28.06.2024. g. do 00:00 h. Naknadne izmjene članova uz opravdani razlog vršiti će županijska tajnica na sam dan natjecanja kod prijemnog odbora „A“ te izraditi novu službenu bodovnu listu u dva istovjetna primjerka. Bodovne liste natjecateljska odjeljenja ne donose od kuće već prilažu pripremljene bodovne liste generirane iz sustava Vatronet koje ih čekaju spremne prilikom prijave ekipe na samo natjecanje
DISCIPLINE NATJECANJA ZA MLADEŽ – Vježba s preprekama (dvije vježbe). Štafetnu utrku 400 m s preprekama za mladež (jedna štafetna utrka). Bodovanje i plasman natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje vježbe i štafetne utrke s preprekama.
PRAVO NASTUPA imaju sva natjecateljska odjeljenja mladeži sa cijele VZŽ KC-KŽ u kojima postoji i djeluje mladež bez obzira na plasman sa općinskih, gradskih, natjecanja požarnih područja kao i odredskih natjecanja.
VRIJEME POSPREME OPREME – svaka ekipa mladeži dolaskom na stazu te odobrenjem suca 1, za pospremu opreme u svakoj vježbi ima na raspolaganju 6 min vremena za pospremu opreme u slučaju da ekipa ne stigne pospremiti opremu u zadanom vremenu čeka nastup u drugoj vježbi te izvodi samo jednu vježbu.
MJERENJE VREMENA VJEŽBE vršiti će se elektronski u minutama, sekundama, desetinkama i stotinkama sekunde na način da je na startu postavljena optika koja se aktivira kada prvi natjecatelj prekine optički snop a vrijeme zaustavlja sam zapovjednik u četvrtoj dionici pritiskom na gljivastu tipku stop kada su se svi natjecatelji propisno postrojili u dvovrsni stroj. Također i kod štafetne utrke mjerenje vremena se vrši elektronski u minutama, sekundama, desetinkama i stotinkama. Prilikom prolaska natjecatelja kroz startnu liniju prekida se optički snop te započinje elektronsko mjerenje vremena te protrčavanjem kroz cilj prekida se optički snop i vrijeme se zaustavlja.
OSOBNA OPREMA ZA MLADEŽ – Natjecateljima je dozvoljeno nastupiti na natjecanju u radnoj vatrogasnoj odori ljetnoj ili zimskoj, polo majici, trenerki, tajicama, hlačama i bilo kojim sportskim tenisicama. Bitno je da je odjeljenje jednoobrazno odjeveno te propisno označeno (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka ). Natjecatelji su obvezni za vrijeme vježbe nositi na glavi kacigu (dok iste ne mogu biti biciklističke ili alpinističke) za uzrast mladeži. Za štafetnu utrku natjecatelji su odjeveni i obuveni kao u vježbi s preprekama bez kaciga.
NASTUP MLADEŽI izvodi se na travnatom nogometnom igralištu u kojemu su također omeđene linije štafetne utrke, vježba se radi sa novim 10 L brentačama, te se vrijeme mjeri elektronski .
POČETNI POZITIVNI BODOVI – Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva za vježbu po 1000 početnih bodova bez obzira na starost od kojih se oduzima vrijeme izvođenja vježbe i dosuđeni negativni bodovi i dodaje vrijeme štafetne utrke mjereno u sekundama, desetinkama i stotinkama sekunde te dosuđeni negativni bodovi. Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva glede svoje prosječne starosti propisano vrijeme za izvedbu štafetne utrke. Ako natjecateljsko odjeljenje izvede štafetnu utrku u propisanom vremenu dobiva 100 pozitivnih bodova. Za svaku sekundu više od propisanog vremena dobiva jedan negativan bod koji se oduzima od 100 bodova. Za svaku sekundu manje od propisanog vremena dobiva jedan pozitivan bod koji se pribraja na 100 bodova.
Izračun godina kao i zadano vrijeme štafetne utrke nalaze se kao prilog ovome dopisu
NAPOMENA: Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente sa slikom kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.
OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA – Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Programa natjecanja i naputka voditeljstva natjecanja na sam dan natjecanja. Sva natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.
SPORNE SITUACIJE I KAZNENE ODREDBE -U slučaju neslaganja s odlukom sudačke komisije na vježbi pomladka, mladeži i štafetnoj trci zapovjednik odjeljenja upućuje usmeni prigovor glavnome sucu na suđenje koji je dužan pozvati kontrolora natjecanja te na terenu razjasniti situaciju. Sporne situacije kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i zapovjednikom natjecateljskog odjeljenja. U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja zapovjednik odjeljenja može uložiti žalbu u pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja. Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata. Video snimke se ne priznaju kod obrade žalbi. Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba. Svaki postupak sudionika natjecanja koji je suprotan odredbama Pravilnika i uputama Voditeljstva natjecanja podliježe odgovornosti i mogućoj diskvalifikaciji. U slučaju kršenja Pravilnika kontrolor natjecanja može privremeno suspendirati vatrogasnog suca pa i cijelu sudačku komisiju.
Strogo će se voditi računa o poštivanju svih pravila natjecanja propisanih unutar Pravilnika za vatrogasna natjecanja u RH, te će se svako nedolično ponašanje natjecatelja ili članova vatrogasnih organizacija čiji natjecatelji nastupaju na natjecanju te povreda navedenog Pravilnika ocjenjivati kroz članak 29. Pravilnika o vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj.