Vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije

14. ŽUPANIJSKO NATJECANJE VATROGASNOG POMLATKA I MLADEŽI

ODRŽAVA SE  U PRUGOVCU DANA 24.06.2023.  SA POČETKOM U 9:30 SATI

Županijsko vatrogasno natjecanje za kategoriju vatrogasne mladeži i pomlatka održati će se 24.06.2023. godine u PRUGOVCU. Nema službenog otvaranja natjecanja, DOK JE ZATVARANJE NATJECANJA ZA SVE EKIPE OBAVEZNO. Ekipe koje neće prisustvovati službenom zatvaranju biti će diskvalificirane.

Ekipe koje prve nastupaju na prijemnom odboru su u 9:30 sati kako bi stigle pripremiti stazu na nastup, te u stavu pozor pozdravljaju himne i podizanje zastave. Odmah nakon himni i po dolasku sudačke ekipe na teren započinju sa izvođenjem vježbi.

Odjeljenje domaćina – DVD-a  Prugovac podiže natjecateljsku zastavu.

Dolazak sudaca i tehničkog osoblja je do 09:00 sati kada će biti održan zajednički sastanak.

VZŽ Koprivničko-križevačka za sve ekipe vatrogasnog pomlatka i mladeži osigurava medalja, a za osvojeno I., II. i III. mjesto pehare i medalje, te svako Dobrovoljno vatrogasno društvo  zahvalnice za sudjelovanje.

Ekipe su duže doći minimalno 30 minuta prije nastupa. Pri dolasku će primiti obračunske liste i blokove za jelo (11 komada po ekipi).

Posebno skrećemo pozornost voditeljima odjeljenja da pripreme dokumentaciju  sa slikom za identifikaciju natjecatelja.

Dokument sa slikom za identifikaciju mladeži može biti: osobna iskaznica, putovnica, članska iskaznica sa slikom.

Pomladak se identificira sa zdravstvenom iskaznicom, članskom knjižicom, osobnom ili putovnicom.

KATEGORIJE NATJECATELJSKIH ODJELJENJA – Županijsko vatrogasno natjecanje provoditi će se temeljem odredaba Priručnika za vatrogasna natjecanja u RH iz 2018. godine

NATJECANJE ZA VATROGASNI POMLADAK – Natjecateljsko odjeljenje pomlatka mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na natjecanju pomlatka mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 06 do navršenih 12 godina. Na natjecanju pomlatka mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 06 godina s time da im se kod obračuna upisuje 06 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja. Pravo nastupa na natjecanjima pomlatka imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.

 POMLADAK  izvodi – Vježbu s brentačama bez štafetne utrke (dvije vježbe) Bodovanje i plasman natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje vježbe.

OSOBNA OPREMA ZA POMLADAK – Svi natjecatelji na obje vježbe moraju biti odjeveni u sportsku opremu za pomladak a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9, obuveni u sportsku obuću  (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka).  Natjecateljska ekipa mora biti jednoobrazna (tajice, trenerke, majice)

POČETNI POZITIVNI BODOVI

Godine starosti Početni pozitivni bodovi               (devet natjecatelja)

54 – 62 …………………………………………………… 500

63 – 71 …………………………………………………… 499

72 – 80 …………………………………………………… 498

81- 89 …………………………………………………… 497

90 – 98 …………………………………………………… 496

99 -108 …………………………………………………… 495

Od navedenih bodova oduzimaju se negativni bodovi za utrošeno vrijeme i za greške učinjene u vježbi. Za obračun godina za natjecanje pomlatka mjerodavan je datum rođenja. Obračun godina vrši se na slijedeći način:

 

OBRAČUN GODINA ZA POMLADAK

 

DATUM ROĐENJA

GODINA STAROSTI

01.01.-24.06.2011.

12 GODINA

25.06.-31.12.2011.

11 GODINA

01.01.-24.06.2012.

11 GODINA

25.06.-31.12.2012.

10 GODINA

01.01.-24.06.2013.

10 GODINA

25.06.-31.12.2013.

9 GODINA

01.01.-24.06.2014.

9 GODINA

25.06.-31.12.2014.

8 GODINA

01.01.-24.06.2015.

8 GODINA

25.06.-31.12.2015.

7 GODINA

01.01.-24.06.2016.

7 GODINA

25.06.-31.12.2016.

6 GODINA

01.01.-31.12.2017.

6 GODINA

 

 

NATJECANJE ZA MLADEŽ – Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti propisno prijavljeno i biti sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na prijemnom odboru A ostaje rezervni član dok ostalih devet natjecatelja izvode vježbu i štafetnu utrku.  Na natjecanju mladeži mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 12 do navršenih 16 godina. Na natjecanju mladeži mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 12 godina s time da im se kod obračuna upisuje 12 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja. Pravo nastupa na natjecanju mladeži imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.  Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti prijavljeno zajedno sa svojim članovima u aplikaciji Vatronet. Izmjene članova odjeljenja moguće su do dana natjecanja 24.06.2023. godine.

DISCIPLINE NATJECANJA ZA MLADEŽ – Vježba s preprekama (dvije vježbe). Štafetnu utrku 400 m s preprekama za mladež (jedna štafetna utrka). Bodovanje i plasman natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje vježbe i štafetne utrke s preprekama.

OSOBNA OPREMA ZA MLADEŽ – Natjecateljima je dozvoljeno nastupiti na natjecanju u radnoj vatrogasnoj odori ljetnoj ili zimskoj, polo majici ili t-shirt majici, trenerki, tajicama, hlačama i bilo kojim sportskim tenisicama. Bitno je da je odjeljenje jednoobrazno odjeveno  te propisno označeno. Svi natjecatelji na obje vježbe moraju biti odjeveni u sportsku opremu za mladež, a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9 ( sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka ). Natjecatelji su obvezni za vrijeme vježbe nositi na glavi kacigu (dok iste ne mogu biti biciklističke ili alpinističke)  za uzrast mladeži. Za štafetnu utrku natjecatelji su odjeveni i obuveni kao u vježbi s preprekama bez kaciga.

POČETNI POZITIVNI BODOVI – Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva za vježbu po 1000 početnih bodova bez obzira na starost od kojih se oduzima vrijeme izvođenja vježbe i dosuđeni negativni bodovi i dodaje vrijeme štafetne utrke mjereno u sekundama i desetinkama sekunde te dosuđeni negativni bodovi. Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva glede svoje prosječne starosti propisano vrijeme za izvedbu štafetne utrke. Ako natjecateljsko odjeljenje izvede štafetnu utrku u propisanom vremenu dobiva 100 pozitivnih bodova. Za svaku sekundu više od propisanog vremena dobiva jedan negativan bod koji se oduzima od 100 bodova. Za svaku sekundu manje od propisanog vremena dobiva jedan pozitivan bod koji se pribraja na 100 bodova.

PROPISANO VRIJEME ZA ŠTAFETNU UTRKU

 Godine starosti            Propisano vrijeme       (devet natjecatelja)

 Do 112 …………………………………… 80 sek

 113 – 121 ……………………………………. 77 sek

 122 – 130 ……………………………………. 74 sek

 131- 139 ……………………………………. 71 sek

 140 – 144 ……………………………………. 68 sek

Za obračun godina za natjecanje vatrogasne mladeži mjerodavan je datum rođenja i datum natjecanja. Obračun godina vrši se na sljedeći način:

OBRAČUN GODINA ZA MLADEŽ

DATUM ROĐENJA

GODINA STAROSTI

01.01.-24.06.2007.

16 GODINA

25.06.-31.12.2007.

15 GODINA

01.01.-24.06.2008.

15 GODINA

25.06.-31.12.2008.

14 GODINA

01.01.-24.06.2009.

14 GODINA

25.06.-31.12.2009.

13 GODINA

01.01.-24.06.2010.

13 GODINA

25.06.-31.12.2010.

12 GODINA

01.01.-31.12.2011.

12 GODINA

 

NAPOMENA: Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente sa slikom  kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.

OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA – Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Programa natjecanja i naputka voditeljstva natjecanja na sam dan natjecanja. Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.

SPORNE SITUACIJE I KAZNENE ODREDBE -U slučaju neslaganja s odlukom sudačke komisije na vježbi s VMŠ ili štafetnoj utrci zapovjednik odjeljenja upućuje usmeni prigovor na suđenje kontroloru natjecanja. Sporne situacije kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i zapovjednikom natjecateljskog odjeljenja. U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja zapovjednik odjeljenja može uložiti žalbu u pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja. Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata. Video snimke se ne priznaju kod obrade žalbi. Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba. Svaki postupak sudionika natjecanja koji je suprotan odredbama Pravilnika i uputama Voditeljstva natjecanja podliježe odgovornosti i mogućoj diskvalifikaciji. U slučaju kršenja Pravilnika kontrolor natjecanja može privremeno suspendirati vatrogasnog suca pa i cijelu sudačku komisiju.

Strogo će se voditi računa o poštivanju svih pravila natjecanja propisanih unutar Pravilnika za vatrogasna natjecanja u RH, te će se svako nedolično ponašanje natjecatelja ili članova vatrogasnih organizacija čiji natjecatelji nastupaju na natjecanju te povreda navedenog Pravilnika ocjenjivati kroz članak 29. Pravilnika o vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj.

 

ZA SVE NATJECATELJSKE EKIPE OBVEZNO JE SUDJELOVANJE NA ZATVARANJU NATJECANJA.

Natjecateljsku zastavu spušta natjecateljska ekipa sa najviše osvojenih bodova.

RASPORED NASTUPA BITI ĆE OBJAVLJENIH POČETKOM SLIJEDEĆEG TJEDNA NA WEB STRANICI VZŽ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE KAO I OSTALE INFORMACIJE VEZANO ZA  ŽUPANIJSKO VATOGASNO NATJECANJE.

 

 

 

Komisija za natjecanje